Ett annat sätt att se skolverkets uppgifter

Vi har alla uppgifter om Gy25

Vi har minst 20 skolor som jobbar med Gy25 aktivt

Som du kanske vet så använder Plan Digital Masterdata som sin källa till kunskap. Vi har nya skolor varje vecka som ansluter sig och börjar göra sin Gy25-planering utifrån vad som finns här.

Alla ämnen och nivåer finns. Alla programstrukturer är på plats. Det vi saknar är vilka programfördjupningar som erbjuds hos specifika program. Du vet, alla program får faktiskt inte stoppa in vad som helst som fördjupning.

Vi tror att programfördjupningarna kommer att kopplas rätt under maj, men vi vet inte säkert.

Gymnasieskolan

Alla nationella program och inriktningar

Uppsättningen av program är identisk med hur vi lämnade Gy11. Den mest tydliga skillnaden är att alla inriktningar har bytt koder. Det är bland annat för att det ska synas på en elevs studievägskod vilken läroplan den följde. T.ex. har BAMAL (Måleri) blivit BAMAI.

Alla program med komplett struktur finns på plats.

Vi har koll på alla ämnen

Vi har koll på alla ämnen i Gy25. Inte bara vad de heter och vilken kod, utan vilken typ av ämne och vilka program som erbjuder dem.

Alla ämnen

Alla nivåer

Kurser fungerar inte längre på samma sätt som förr. Strukturen är ganska lika, men de kallas nu nivåer. N ivåerna har inte egna kursnamn längre, utan det är ämnets namn som gäller. Därför finns nu många fler ämnen än vad som funnits tidigare.

Alla nivåer

Anpassade gymnasieskolan (också Gy25)

Här har Skolverket strukturerat om lite, då Gy och Gyan har precis samma läroplan. Det som skiljer är skolformen.

Alla program

Här finns dock inga inrikningar, i övrigt ser det ut som gymnasiets struktur.

Det är två program som har bytt namn och kod, annars är det sig ganska likt.

Alla program

Alla ämnen

Precis som för gymnasiet har det skapats fler ämnen, eftersom nivåerna inte längre är separata kurser.

Alla ämnen

Alla nivåer

Alla nivåer
search