Ett annat sätt att se skolverkets uppgifter

Sidkarta

Grundskola - LGR22

Ämnen

Anpassad grundskola - LGRA22

Ämnen

Gymnasieskola - GY25

Ämnen

Kurser

Gymnasieskola - GY2011

Ämnen

Kurser

Anpassad gymnasieskola - GY25

Ämnen

Kurser

Anpassad gymnasieskola - LGYAN2013

Ämnen

Kurser

Sameskola - SAM2011

Ämnen

Specialskola - SPEC2011

Ämnen

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - VU2013

Ämnen

Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå - VU2013

Ämnen

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå - VU2013

Ämnen

Kurser

Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå - VU2013

Ämnen

Kurser

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare - VU2013

Ämnen

Kurser

Gymnasiesärskola - GYSÄR2013

Ämnen

Kurser

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå - VU2013

Ämnen

Kurser

search