Ett annat sätt att se skolverkets uppgifter

Administration 1, ADIADM51

Information

Läroplan

 • Namn: Läroplan för anpassade gymnasieskolan, LGYAN2013
 • Gäller från: 2023-07-02
 • Senast ändrad: 2023-04-28
 • Grundförfattning: 2013:148
 • Ändringsförfattning: Ej angivet

Om kursen

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Organisation och administration i olika verksamheter.
 • Administrationens funktion och roll i företag och andra organisationer.
 • Administrativa arbetsuppgifter, till exempel kopiering, arkivering och registrering.
 • Material och teknisk utrustning för administrativt arbete.
 • Programvaror och programhantering, till exempel ordbehandlings- och registerprogram.
 • Service och bemötande i personliga kontakter, telefon och e-post.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
 • Lagar och andra bestämmelser inom det administrativa området, till exempel arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om arbetsrätt.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven medverkar i att använda material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete. Eleven medverkar dessutom i att utföra administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med tillfredsställande resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt organisation och administrativt arbete inom olika verksamheter. Eleven använder material, teknik och annan utrustning för administrativt arbete på ett ändamålsenligt sätt. Eleven utför dessutom med gott resultat administrativa arbetsmoment på ett säkert och serviceinriktat sätt.

Program där kursen förekommer

search